search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Budżet Obywatelski – informacje dotyczące głosowania

Szanowni Państwo !

Informujemy, iż zgłoszony został wniosek projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2022 r. pod nazwą:

„Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego drogi dojazdowej wewnętrznej, prowadzącej do zespołów garaży oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 16 w Krasnymstawie wraz z regulacją uzbrojenia.”

Opis projektu:

– opracowanie dokumentacji technicznej oraz zgłoszenie robót,

– wykonanie robót rozbiórkowych starej nawierzchni,

– likwidacja dawnego zsypu (bunkra) na opał zlokalizowanego w drodze,

– wytyczenie oraz wykorytowanie pasa drogi,

– montaż obrzeży oraz regulacja uzbrojenia,

– wykonanie podbudowy,

– ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm w dwóch kolorach z oznaczeniem ciągu pieszego,

– oznakowanie poziome i pionowe wjazdu i wyjazdu.

 

Prosimy o udział w głosowaniu na w/w zadanie – karta do głosowania udostępniona została w załączniku poniżej.

 Głos można oddać w formie papierowej w:

1) Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Krasnystaw;

2) Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza;

3) Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II;

4) Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich;

5) Krasnostawskim Domu Kultury;

6) Miejskiej Bibliotece Publicznej;

7) Centrum Sportowo – Rekreacyjnym (stadion);

8) I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły;

9) II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida;

10) Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki;

11) Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego.

Przypominamy, iż głosować mogą wyłącznie Mieszkańcy Krasnegostawu na dwa wybrane projekty po jednym z listy inwestycyjno-remontowej oraz jeden   z listy projektów pozostałych. Głosowanie od 15do 22 października 2022

karta do głosowania

 

Zamknij
x