search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Informacja

Szanowni Mieszkańcy !

TBS Sp. z o.o. w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o wystawianie odpadów tj:

  • odpady wielkogabarytowe (np. meble),
  • opony z samochodów osobowych,
  • kompletny zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w tym AGD),

jedynie w terminach zbiórek organizowanych przez uprawnionego odbiorcę tj. PGK Krasnystaw.

Przed planowaną zbiórką powyższych odpadów zostaną Państwo powiadomieni.

Jednocześnie informujemy, iż każdy mieszkaniec ma możliwość we własnym zakresie i nieodpłatnie przekazać takie odpady bezpośrednio do PSZOK –  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piłsudskiego 54 (baza PGK Krasnystaw) telefon 82 576 40 26; http://pgkkrasnystaw.pl/

Odpady przyjmowane są w dniach:

– poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 17:00

  (w trakcie obostrzeń związanych z COVID-19 w godzinach od 14:00 do 18:00)
– sobota w godzinach od 9:00 do 13:00

Zamknij
x