search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wentylacja

ZALECENIA DLA MIESZKAŃCÓW DOT. WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ LOKALI.

I. Czym jest wentylacja?

Najprościej mówiąc, wentylacja to zorganizowany proces wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Powietrze dostaje się do pomieszczenia przez przegrodę zewnętrzną (ściana, okno), nasyca się zanieczyszczeniami i przepływa do pomieszczeń, w których znajdują się kratki wentylacyjne (łazienka, kuchnia, WC), a stamtąd kanałami wentylacyjnymi odprowadzane na zewnątrz. Zadaniem wentylacji jest także zmniejszenie zawartości pary wodnej w powietrzu wewnętrznym. Źródłem pary wodnej w budynkach mieszkalnych są ludzie (oddychanie, wydzielanie przez skórę) oraz także czynności domowe takie jak pranie, gotowanie, kąpiel, czy zmywanie. W przypadku niedostatecznej wentylacji może wystąpić kondensacja pary wodnej na „zimnych” powierzchniach ścian zewnętrznych. Zjawiska te występują szczególnie w mieszkaniach gdzie ze względów oszczędnościowych ich użytkownicy utrzymują obniżoną temperaturach.

II. Jakie są przyczyny niewłaściwej wentylacji?

Podstawowym warunkiem umożliwiającym działanie wentylacji grawitacyjnej, jest przede wszystkim zapewnienie dopływu powietrza zewnętrznego do mieszkań. W większości budynków wznoszonych przed 1990 r. nie było problemu z doprowadzeniem powietrza zewnętrznego do mieszkań. Stosowane w tamtych latach okna nie odznaczały się dużą szczelnością. Najczęściej występowały skargi lokatorów na zbyt duże szczeliny w oknach, co powodowało nadmierne wyziębienie mieszkań. Sytuacja zmieniła się po roku 1990, kiedy to zaczęto stosować okna PCV. Okna te charakteryzują się bardzo dużą szczelnością i niewłaściwa ich eksploatacja jest najczęstszą przyczyną braku właściwej wentylacji.
Często spotykane zakłócenia w działaniu wentylacji to niewłaściwe użytkowanie mieszkań. Zaliczyć do nich można:
– samowolne dokonywanie przeróbek kanałów wentylacyjnych;
– montaż wyciągów kuchennych;
– montaż wentylatorów łazienkowych;

III. Jak poznać, że w naszym mieszkaniu nie ma prawidłowej wentylacji?

Wychodząc z zewnątrz do mieszkania źle wietrzonego od razu czujemy zaduch oraz nadmierną wilgotność. Jest to pewny sygnał, że wentylacja w tym mieszkaniu jest nieprawidłowa. Jej działanie można sprawdzić dwoma prostymi sposobami:
Pierwszy sposób: polega na przyłożeniu do kratki wentylacyjnej kartki papieru – jeśli kartka jest zasysana do otworu to oznacza, że wentylacja w tym mieszkaniu działa. Jeśli jest odwrotnie tzn. kartka jest wypierana to może to oznaczać brak ciągu kominowego, lub ciąg wsteczny.
Drugi sposób: to przyłożenie do kratki zapalonej świeczki. Jeśli gaśnie to wentylacja jest nieprawidłowa.

IV Wskazówki dobrego użytkowania mieszkania:

1. Stały dopływ świeżego powietrza poprzez:
– wietrzenie mieszkania;
– korzystanie z funkcji rozszczelnienia okien;
– montaż nawiewników okiennych;
– nie zasłanianie kratek wentylacyjnych oraz otworów w drzwiach łazienkowych;
2. Drzwi łazienkowe winny otwierać się na zewnątrz, a w dolnej ich części winny znajdować się otwory lub kratka wentylacyjna, a łączna powierzchnią otworów nie może być mniejsza niż 220cm2.
3. Podczas remontów/malowania lokali stosowania materiałów/farb o właściwościach paroprzepuszczalnych „oddychających”.

 

 

Zamknij
x