search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Zasady racjonalnego korzystania z energii cieplnej

 

Kilka praktycznych porad w zakresie racjonalnego gospodarowania energią cieplną przez użytkowników lokali mieszkalnych oraz usługowych i zachowania
w pomieszczeniach właściwej jakości powietrza:

⦁ Wietrzenie: szybka wymiana powietrza czyli wietrzenie krótkie,
a intensywne przy zakręconych wcześniej zaworach grzejnikowych. Pomieszczenie nie utraci zbyt dużo ciepła, a zyska lepszą jakość powietrza. Lepiej wietrzyć mieszkanie dwa razy dziennie przez 5 minut zamiast raz dziennie przez 10 minut. Zamknięcie zaworów termostatycznych w czasie wietrzenia uniemożliwi automatyczne otwarcie się głowicy z powodu ochłodzenia. Pomocnym rozwiązaniem dla zachowaniu w pomieszczeniu właściwej wentylacji bez konieczności otwierania okna, zwłaszcza gdy na zewnątrz panuje duży chłód, są rozszczelnienia okien
i nawiewniki powietrza. Nawiewniki okienne umożliwiają wymianę powietrza
i regulację jego wilgotności przy zamkniętych skrzydłach okiennych.
⦁ Temperatura pomieszczenia: Za optymalną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach uważa się: w pokojach mieszkalnych 20 – 21o C, w kuchni i sypialni 18o C, w łazience 24o C, na klatce schodowej 8o C Jeżeli obniży się temperaturę tylko o 1oC można zaoszczędzić około 6% energii grzewczej.
⦁ Wychłodzenie pomieszczenia: Nie należy wychładzać użytkowanego lokalu mieszkalnego poniżej 18oC, gdyż ponowne ogrzanie do temperatury pokojowej będzie wymagać podania w dłuższym czasie więcej energii cieplnej. Pomieszczenia, które są bardzo rzadko używane, też powinny być
w okresie zimy ogrzewane. Dla tych pomieszczeń należy zapewnić temperaturę 10-14oC, w przeciwnym wypadku wychłodzone ściany tych pomieszczeń w znacznym stopniu będą pobierać energię cieplną
z sąsiednich pomieszczeń, nawet przy zamkniętych drzwiach.
⦁ Sprawność cieplna grzejnika: Aby grzejnik zapewnił moc optymalną, potrzebna jest prawidłowa cyrkulacja powietrza. Grzejnik nie powinien być zabudowany, zasłonięty zasłonami lub meblami lub zbyt długo suszonym mokrym praniem, ponieważ ciepło zostaje zatrzymane przez te przeszkody.
⦁ Straty ciepła przez okna: Okno jest miejscem w ścianie najbardziej narażonym na straty ciepła, dlatego należy odpowiednio je uszczelnić
na okres zimy w sposób umożliwiający wietrzenie pomieszczenia
lub zastosować nawiewniki powietrza, w celu zapewnienia właściwej wymiany powietrza. Po zapadnięciu zmroku straty ciepła ograniczą opuszczone żaluzje lub zasłonięte zasłony, przy odsłoniętym grzejniku.
⦁ Temperatura w nocy: Zakręcając zawory termostatyczne na minimum
w nocy w pomieszczeniach (zwłaszcza w lokalach usługowych), w których się nie przebywa, można uzyskać oszczędność o około 25% zużycia ciepła.
⦁ Zawory termostatyczne: Zawory termostatyczne powinny być nastawione na żądaną temperaturę. Jeżeli w pomieszczeniu jest niższa temperatura, wówczas zawór otwiera się. W przypadku osiągnięcia żądanej temperatury zawór się zamyka. Przy otwartych zaworach termostatycznych
i jednoczesnym uchyleniu na długo okna, zimne powietrze zewnętrzne dostaje się do pomieszczenia i opływa zawór termostatyczny. Zawór próbuje utrzymać nastawioną temperaturę w pomieszczeniu i otwiera się.
Dlatego zalecane jest przed wietrzeniem zamknięcie zaworów na minimum w zakresie racjonalnego korzystania z energii cieplnej w sezonie grzewczym.

 

Zachęcamy Wszystkich Państwa do stosowania powyższych zaleceń

Wymierną korzyścią będzie obniżenie zużycia energii zakupowanej od KSM dla potrzeb grzewczych budynku, a tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania co przełoży się w bezpośredni sposób na koszty rozliczenia ciepła w Państwa lokalach.

 

Zamknij
x