search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Inwestycje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą „Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628, na działkach nr ewid. 885, 886/2, 887/2, 888.” Przedsięwzięcie realizowane jest w systemie deweloperskim.

W ramach planowanej inwestycji powstanie między innymi:

– 5 budynków mieszkano-użytkowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną kamienice A,B,C,D,E;

– 25 mieszkań;

– 8 lokali użytkowych;

– podziemny parking na 30 miejsc postojowych;

– miejsce upamiętniające wydarzenia historyczne;

– tereny zieleni, komunikacja, mała architektura.

 

 

Zamknij
x