search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Garaże i miejsca postojowe na sprzedaż

„Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 na działkach ewid. 885, 886/2, 887/2, 888, – dokończenie robót”.
W ramach powyższej inwestycji  realizowana jest  podziemna hala z 30 miejscami postojowymi.
Zgodnie z projektem do każdego mieszkania przypisane jest jedno miejsce postojowe usytuowane w podziemnym parkingu znajdującym się pod budynkiem.
Łączne nabycie mieszkania i miejsca postojowego jest obligatoryjne. Cena miejsca postojowego dla lokalu mieszkalnego od dnia 1 maja 2021 r wynosi 26.500,00 zł brutto – VAT23%.

Do pięciu lokali użytkowych przynależą również miejsce postojowe. W tym przypadku nie ma konieczności  równoczesnego zakupu obu nieruchomości. Cena miejsca postojowego od dnia 1 maja 2021 r dla lokalu użytkowego wynosi 26.500,00 zł brutto – VAT 23%.
Decyzja o wspólnym nabyciu powinna być podjęta w momencie wygrania przetargu na dany lokal użytkowy.
W sytuacji gdy zostaną sprzedane wszystkie mieszkania i lokale użytkowe, a pozostanie pewna ilość niezbytych miejsc postojowych, zostanie zorganizowany nieograniczony przetarg ustny, który ustali ich nabywców.

Wszystkich zainteresowanych zakupem miejsc postojowych  prosimy o kontakt  z biurem Spółki ul. Okrzei 15 ( II piętro) lub pod numerem telefonu 82 576 31 40.
Email. biuro@tbskrasnystaw.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zamknij
x