search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Zarządzanie nieruchomościami

W chwili obecnej Spółka zarządza nieruchomościami 22 Wspólnot Mieszkaniowych.
Jesteśmy gotowi podjąć współpracę z kolejnymi Wspólnotami, gwarantując optymalne rozwiązania oraz indywidualne podejście do każdego klienta.
Posiadane przez nas zaplecze organizacyjno-kadrowe gwarantuje Państwu rzetelną i solidną obsługę administracyjną.
Pracownicy Spółki zapewnią sprawne, skuteczne i szybkie likwidowanie wszelkich uciążliwości i niedogodności wynikających z eksploatacji urządzeń i instalacji technicznych nieruchomości wspólnej.
W miarę Państwa potrzeb przygotowani jesteśmy do reprezentowania Wspólnoty przed urzędami i organami administracji samorządowej oraz obsługi prawnej.
Wzajemna współpraca będzie miała wymierne przełożenie na komfort związany z utrzymaniem części wspólnych Państwa Wspólnoty.
Szczegółowy zakres obowiązków zarządcy zawarty będzie w Umowie o administrowanie i może zostać dostosowany indywidualnie do potrzeb Wspólnoty.

Obsługa administracyjna
 • Wykonywanie sprawozdań rocznych i planów gospodarczo- remontowych;
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • Przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty;
 • Negocjowanie warunków i podpisywanie umów z dostawcami mediów i usług;
 • Przygotowanie formalno-merytoryczne i nadzór nad realizacją dodatkowych umów;
 • Wykonywanie odczytów podzielników mediów;
 • Prowadzenie księgowości wspólnoty, dokonywanie operacji finansowych poprzez rachunki bankowe Wspólnoty, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Dostosowanie sposobu rozliczeń mediów oraz okresów rozliczeniowych w zależności od decyzji Wspólnoty;
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • Pozasądowa windykacja opłat należnych od właścicieli lokali.
Obsługa techniczna
 • Bieżąca kontrola nad wykonywanymi na rzecz Wspólnoty usługami (sprzątanie i utrzymanie zimowe terenu , bieżąca konserwacja);

 • Egzekwowanie deklarowanych przez kontrahentów terminów wykonywania usług;

 • Usuwanie awarii i ich skutków;

 • Bieżąca kontrola techniczna budynku i zgłaszanie awarii i usterek do firm posiadających zawarte ze Wspólnotą umowy, lub zlecenie wykonania usługi firmie zewnętrznej;

 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

 • Zabezpieczenie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • Pomoc przy wyborze wykonawcy remontów i negocjacjach z wykonawcami;

 • Sprawdzanie przedstawionych kosztorysów przez wykonawców;

 • Nadzór nad wykonywanymi pracami remontowymi i ich odbiór techniczny.

Obsługa prawna
 • Obsługa prawna Wspólnot;

 • Sprawdzanie poprawności prawnej zawieranych umów;

 • Porady dotyczące problematycznych tematów z zakresu funkcjonowania Wspólnoty;

 • Sporządzanie pozwów i monitorowanie spraw skierowanych na drogę sądową przez Wspólnotę.

Zamknij
x