search

TBS Krasnystaw

Twoja szansa na mieszkanie,

Bliżej niż myślisz

Oferta

Inwestycje

Na sprzedaż

Lokale mieszkalne na sprzedaż

Lokale użytkowe na sprzedaż

Na wynajem

Garaże i miejsca postojowe na sprzedaż

Lokale mieszkalne na wynajem

Lokale użytkowe na wynajem

Garaże i miejsca postojowe na wynajem

Usługi dodatkowe

Zarządzanie nieruchomościami

Inwestycje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą „Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628, na działkach nr ewid. 885, 886/2, 887/2, 888.” Przedsięwzięcie realizowane jest w systemie deweloperskim.

W ramach planowanej inwestycji powstanie między innymi:

– 5 budynków mieszkano-użytkowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną kamienice A,B,C,D,E;

– 25 mieszkań;

– 8 lokali użytkowych;

– podziemny parking na 30 miejsc postojowych;

– miejsce upamiętniające wydarzenia historyczne;

– tereny zieleni, komunikacja, mała architektura.

 

 

Na sprzedaż
Lokale mieszkalne na sprzedaż

Mieszkania usytuowane są na I i II piętrze oraz parterze.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej: 4500 zł/m2 brutto

Nr mieszk.

pow. użytkowa m2.

Kategoria
mieszkania

wyposażenie

Kondygnacja

karta lokalu

Budynek "D" UL. CZYSTA-KOŚCIUSZKI

20

80.6

parter

Lokale użytkowe na sprzedaż

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że posiada do sprzedaży jeszcze 3 lokale usługowe w parterach  budynków przy ul. Mostowej, Czystej, Kościuszki, Zamkowej w Krasnymstawie.

Nabycie w/w lokali będzie możliwe poprzez udział w nieograniczonym przetargu ustnym organizowanym przez Spółkę. Ogłoszenie i regulamin przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Wszystkich zainteresowanych zakupem lokali usługowych prosimy o kontakt z biurem Spółki ul. Okrzei 15 ( II piętro) lub pod numerem telefonu 82 576 31 40. Osoba do kontaktu: Bogusław Bojarski

Nr mieszk.

pow. użytkowa m2.

Kategoria
mieszkania

wyposażenie

Kondygnacja

karta lokalu

Budynek B

2

75.13

-

4

70.69

-

Budynek C

6

60.11

-

Nr mieszk.

pow. użytkowa m2.

Powierzchnia Usługi

powierzchnia magazynowa

WC

karta lokalu

Na wynajem
Garaże i miejsca postojowe na sprzedaż

„Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 na działkach ewid. 885, 886/2, 887/2, 888, – dokończenie robót”.
W ramach powyższej inwestycji  realizowana jest  podziemna hala z 30 miejscami postojowymi.
Zgodnie z projektem do każdego mieszkania przypisane jest jedno miejsce postojowe usytuowane w podziemnym parkingu znajdującym się pod budynkiem.
Łączne nabycie mieszkania i miejsca postojowego jest obligatoryjne. Cena miejsca postojowego dla lokalu mieszkalnego od dnia 1 maja 2021 r wynosi 26.500,00 zł brutto – VAT23%.

Do pięciu lokali użytkowych przynależą również miejsce postojowe. W tym przypadku nie ma konieczności  równoczesnego zakupu obu nieruchomości. Cena miejsca postojowego od dnia 1 maja 2021 r dla lokalu użytkowego wynosi 26.500,00 zł brutto – VAT 23%.
Decyzja o wspólnym nabyciu powinna być podjęta w momencie wygrania przetargu na dany lokal użytkowy.
W sytuacji gdy zostaną sprzedane wszystkie mieszkania i lokale użytkowe, a pozostanie pewna ilość niezbytych miejsc postojowych, zostanie zorganizowany nieograniczony przetarg ustny, który ustali ich nabywców.

Wszystkich zainteresowanych zakupem miejsc postojowych  prosimy o kontakt  z biurem Spółki ul. Okrzei 15 ( II piętro) lub pod numerem telefonu 82 576 31 40.
Email. biuro@tbskrasnystaw.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Lokale mieszkalne na wynajem
Lokale użytkowe na wynajem

Nr mieszk.

pow. użytkowa m2.

Kategoria
mieszkania

wyposażenie

Kondygnacja

karta lokalu

ul. Poniatowskiego 8B

4

15.59

-

14

16.38

-

ul. Czysta 14

3

43.2

-

ul. Plac 3 Maja 8

1

40.8

-

Garaże i miejsca postojowe na wynajem
Usługi dodatkowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o świadczy odpłatnie usługi w zakresie:

koszenie trawy
przycinanie żywopłotów i krzewów
grabienie liści
utrzymanie czystości posesji
zimowe utrzymanie posesji
drobne prace hydrauliczne
drobne usługi transportowe
Zarządzanie nieruchomościami

W chwili obecnej Spółka zarządza nieruchomościami 22 Wspólnot Mieszkaniowych.
Jesteśmy gotowi podjąć współpracę z kolejnymi Wspólnotami, gwarantując optymalne rozwiązania oraz indywidualne podejście do każdego klienta.
Posiadane przez nas zaplecze organizacyjno-kadrowe gwarantuje Państwu rzetelną i solidną obsługę administracyjną.
Pracownicy Spółki zapewnią sprawne, skuteczne i szybkie likwidowanie wszelkich uciążliwości i niedogodności wynikających z eksploatacji urządzeń i instalacji technicznych nieruchomości wspólnej.
W miarę Państwa potrzeb przygotowani jesteśmy do reprezentowania Wspólnoty przed urzędami i organami administracji samorządowej oraz obsługi prawnej.
Wzajemna współpraca będzie miała wymierne przełożenie na komfort związany z utrzymaniem części wspólnych Państwa Wspólnoty.
Szczegółowy zakres obowiązków zarządcy zawarty będzie w Umowie o administrowanie i może zostać dostosowany indywidualnie do potrzeb Wspólnoty.

Obsługa administracyjna
 • Wykonywanie sprawozdań rocznych i planów gospodarczo- remontowych;
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • Przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty;
 • Negocjowanie warunków i podpisywanie umów z dostawcami mediów i usług;
 • Przygotowanie formalno-merytoryczne i nadzór nad realizacją dodatkowych umów;
 • Wykonywanie odczytów podzielników mediów;
 • Prowadzenie księgowości wspólnoty, dokonywanie operacji finansowych poprzez rachunki bankowe Wspólnoty, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Dostosowanie sposobu rozliczeń mediów oraz okresów rozliczeniowych w zależności od decyzji Wspólnoty;
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • Pozasądowa windykacja opłat należnych od właścicieli lokali.
Obsługa techniczna
 • Bieżąca kontrola nad wykonywanymi na rzecz Wspólnoty usługami (sprzątanie i utrzymanie zimowe terenu , bieżąca konserwacja);

 • Egzekwowanie deklarowanych przez kontrahentów terminów wykonywania usług;

 • Usuwanie awarii i ich skutków;

 • Bieżąca kontrola techniczna budynku i zgłaszanie awarii i usterek do firm posiadających zawarte ze Wspólnotą umowy, lub zlecenie wykonania usługi firmie zewnętrznej;

 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

 • Zabezpieczenie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • Pomoc przy wyborze wykonawcy remontów i negocjacjach z wykonawcami;

 • Sprawdzanie przedstawionych kosztorysów przez wykonawców;

 • Nadzór nad wykonywanymi pracami remontowymi i ich odbiór techniczny.

Obsługa prawna
 • Obsługa prawna Wspólnot;

 • Sprawdzanie poprawności prawnej zawieranych umów;

 • Porady dotyczące problematycznych tematów z zakresu funkcjonowania Wspólnoty;

 • Sporządzanie pozwów i monitorowanie spraw skierowanych na drogę sądową przez Wspólnotę.

Zamknij
x