search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Tbs krasnystaw

Wróc

Przetarg – Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulicy: mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie – Dokończenie robót

Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie – Dokończenie robót

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 na działkach ewid. 885, 886/2, 887/2 i 888. – dokończenie robót

 

Data: 12.04.2019 r

Uwaga:

– zmiana terminu złożenia ofert do 30.04.2019 r

– zmiana terminu realizacji zamówienia do 15.04.2020 r

– zmiana ilości części płatności – 6 płatności

Do pobrania

Data: 26.04.2019 r

Uwaga:

– zmiana terminu złożenia ofert do 08.05.2019 r

– zmiana opisu zamówienia dotycząca materiałów dostarczonych na budowę przez Zamawiającego

Do pobrania

Data: 08.05.2019 r

Do pobrania

Zamknij
x