search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Tbs krasnystaw

Wróc

Przetarg – Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulicy: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie – Dokończenie robót nr4

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulicy: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 na działkach ewid. 885, 886/2, 887/2 i 888. – dokończenie robót” – przetarg nr 4

Zamknij
x