search

TBS Krasnystaw

Twoja szansa na mieszkanie,

Bliżej niż myślisz

Zasoby

Własne

Miejskie

Wspólnoty mieszkaniowe

Komercyjne

ul. Głowackiego 1

ul. Mostowa, ul. Kościuszki, ul. Zamkowa, ul. Czysta

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 3, ul. Okrzei 28

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 2, ul. Okrzei 26

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 4, ul. Okrzei 30

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 5, ul. Okrzei 32

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 6, ul. Okrzei 42

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 7, ul. Okrzei 44

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 8, ul. Okrzei 46

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 9, ul. Okrzei 48

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 11, ul. Piłsudskiego 16

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 13, ul. Poniatowskiego 22

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 16, ul. Czysta 4,4a

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 18, ul. Plac 3 Maja 4

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19, ul. Plac 3 Maja 5

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 21, ul. Plac 3 Maja 8

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 23, ul. Żurka 2

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 40, ul. Piekarskiego 10

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 43, ul. Leśna3B

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 44, ul. Leśna 3C

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 45, ul. Mickiewicza 3

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 64, ul. Piłsudskiego 64

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 108, ul. Okrzei 15

Zamknij
x