search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Bon energetyczny

Informacja dla mieszkańców o bonie energetycznym – jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla gospodarstw domowych.

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.
Bon energetyczny wynosi:
– 300,00zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 500,00zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

 

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB),  bon energetyczny wynosi:

– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 1000,00zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,


Lokale mieszkalne zarządzane przez TBS Krasnystaw, w których główne źródło ogrzewania stanowi energia elektryczna (zgodnie z deklaracją złożoną przez zarządcę do CEEB), znajdują się w budynkach przy ulicy Poniatowskiego 20a oraz Piłsudskiego 66.

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. w MOPS Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9.

 

Zamknij
x