search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Przetargi

Przetargi

Postępowanie przetargowe na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Leśnej 3A w Krasnymstawie”

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRASNYMSTAWIE zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, o […]

Czytaj dalej…

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 […]

Czytaj dalej…

Przetarg – Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulicy: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie – Dokończenie robót nr4

Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie […]

Czytaj dalej…

Przetarg – Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulicy: mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie – Dokończenie robót nr3 unieważniony

Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie […]

Czytaj dalej…

Przetarg – Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulicy: mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie – Dokończenie robót nr2 unieważniony

Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie […]

Czytaj dalej…

Przetarg – Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulicy: mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie – Dokończenie robót

Przetarg nieograniczony Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie […]

Czytaj dalej…

Zamknij
x