search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Dodatek elektryczny

 Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2022 r. gospodarstwa domowe będą mogły składać wnioski o dodatki elektryczne.

  • Dodatek przysługuje jednorazowo odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB.

W zasobach TBS Krasnystaw do złożenia wniosku uprawnieni są Najemcy lokali mieszkalnych budynku Poniatowskiego 20a.

  • Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. w  MOPS Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9 (wzór wniosku w załączniku).
  • Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej: 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2022 r. na poziomie do 5 MWh oraz 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh.
  • Dodatek elektryczny będzie wypłacany w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

1-wzor-dodatek-elektryczny-37634341

 

Zamknij
x