search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Dofinansowanie na termomodernizację budynku przy ulicy Leśnej 3A

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krasnymstawie pozyskało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Leśnej 3A w Krasnymstawie”, stanowiącego w całości zasób mieszkaniowy TBS.

Projekt Spółki uzyskał 72 pkt. w ramach naboru nr FELU.04.02-IZ.00-001/23 Działania 4.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (typ projektu 1,2), Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Znalazł się również na drugim miejscu listy wniosków ocenionych z wyróżnieniem i wybranych do dofinansowania.

 

Całkowita wartość projektu: 346 865,98 zł

Kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR (85%): 294 836,08 zł

Wkład własny TBS Sp. zo.o. w Krasnymstawie (25%): 52 029,90 zł

 

Projektowy zakres prac obejmuje:

-docieplenie ścian osłonowych zewnętrznych;

-docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (pod poddaszem nieużytkowym);

-docieplenie stropu nad piwnicą;

-wykonanie instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej z wykorzystaniem wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby części wspólnych budynku;

-ocieplenie instalacji CWU;

– opomiarowanie instalacji CO i CWU w kotłowni oraz lokalach mieszkalnych wraz z ich zdalnym odczytem;

W najbliższych tygodniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie   w/w projektu.

#FunduszeEuropejskie

Zamknij
x