search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Fotowoltaika dla Wspólnot Mieszkaniowych z dofinansowaniem

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza kolejne rozwiązanie zachęcające do stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaiki w Polsce. To prosument lokatorski min. dla wspólnot mieszkaniowych. Będzie można odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymać 50% dofinansowania na instalację – Grant na OZE.

Grant na OZE

Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego. Do publikacji tej informacji na stronach BGK nie ma jeszcze informacji szczegółowych.

Dofinansowanie do 50% instalacji ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO (PFR).

Grant pokryje:

* zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii;

* modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.

Dofinansowaniem będą też objęte instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła itp.

Prosument lokatorski

Jak będzie

* Zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej.

* Autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej.

* Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela.

* Przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby.

* Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

Wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe, które są zainteresowane programem zapraszamy do kontaktu.

Zamknij
x