search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Doposażenie stanowiska pracy

TBS Sp. z o.o. w Krasnymstawie otrzymało refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy  z Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie w kwocie 26.000 zł (dla skierowanego bezrobotnego),  w ramach projektu „Gotowi do zmian VII” RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś. Priorytetowa 9. Rynek Pracy Działanie 9.2. Aktywizacja zawodowa-projekty PUP. W ramach powyższego dofinansowania zakupiono poniższy sprzęt.

Zamknij
x