search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Informacja dot.Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, iż w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego na rok 2023 zrealizowane zostanie zadanie pn.

 „Remont nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzosiedlowej położonej na działce nr 3154 – stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Okrzei  i Mickiewicza oraz prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych”

W ramach powyższego zadania wykonane zostanie:

1. Dokumentacja techniczna.

2. Przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię asfaltową w tym:

-miejscowa regulacja istniejących obrzeży,

-regulacja uzbrojenia podziemnego (włazy studni, skrzynki zasuw),

-miejscowe uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni,

-oczyszczenie nawierzchni drogi,

-ułożenie warstwy szczepnej,

3. Ułożenie nakładki asfaltowej.

4 . Montaż ograniczników prędkości – 2 szt

5. Oznakowanie punktów kolizyjnych oraz wjazdu i wyjazdu na drogi  powiatowe.

Przewidywany okres i termin realizacji do 10 grudnia 2023 r.

 

Zamknij
x