search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Informacja o pozyskaniu Grantu OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego

Informacja o pozyskaniu Grantu OZE

 

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Krasnymstawie informuje o pozyskaniu grantu OZE z programu TERMO, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach działania B1.1.2 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej  w budynkach mieszkalnych”, dla zadania:

„Montaż systemu fotowoltaicznego i dodatkowego wyposażenia technicznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Poniatowskiego 20a w Krasnymstawie”

Grant OZE przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii i stanowi refundację 50% kosztów netto zrealizowanego przedsięwzięcia.

Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 23,76 kWp będzie wytwarzała energię elektryczną z przeznaczeniem na potrzeby części wspólnych tj. min. oświetlenia klatek schodowych oraz piwnic, działania wentylacji mechanicznej, przygotowania ciepłej wody użytkowej, budynku mieszkalnego przy ulicy Poniatowskiego 20a w Krasnymstawie – stanowiącego zasób mieszkaniowy Spółki.

Zgodnie z dokumentacją ogniwa fotowoltaiczne zostaną zlokalizowane na dachu sąsiadującego zespołu garażowego TBS.

Podjęte działania pozwolą obniżyć rachunki płacone przez mieszkańców budynku z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby części wspólnych.

 

Zamknij
x