search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Informacja o realizacji zadania pn.: „Montaż systemu fotowoltaicznego i dodatkowego wyposażenia technicznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Poniatowskiego 20a w Krasnymstawie”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje o realizacji zadania pn:

„Montaż systemu fotowoltaicznego i dodatkowego wyposażenia technicznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ulicy Poniatowskiego 20a w Krasnymstawie”.

 

 

Wysokość nakładów inwestycyjnych objęta jest refundacją w wysokości 50% kosztów netto przedsięwzięcia, pozyskaną w oparciu o grant OZE programu TERMO, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  w ramach działania B1.1.2 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych”.

Zawiadomienie Nr 747/2023/OZE o przyznaniu GRANTU OZE.

Przewidywane koszty inwestycji (netto):

Łączny koszt: 90 288,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z BGK w ramach refundacji: 45 144,00 zł

Wkład własny TBS Sp. z o.o. w Krasnymstawie: 45 144,00 zł

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

Planowany zakres działania obejmuje zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,76 kWp wraz z dodatkowym wyposażeniem, wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poniatowskiego 20a. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca do zabudowy na dachu w/w budynku mieszkalnego, lokalizację ogniw fotowoltaicznych zaprojektowano na dachu sąsiadującego, wolnostojącego  zespołu garażowego znajdującego się na działkach o tych samych numerach ewidencyjnych co budynek mieszkalny tj. dz. nr 1107/6 i 1108/5 obręb miasto Krasnystaw.

Zadanie obejmie min:

  • montaż 54 szt. modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych, moduły po 440 Wp;
  • montaż falownika o maksymalnej mocy prądu DC – 30 kW, moc znamionowa DC – 20 kW (montaż urządzenia w pomieszczeniu administracyjnym – piwnicy budynku mieszkalnego);
  • wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych tras kablowych;
  • wykonanie zabezpieczeń prądowych;
  • Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane bezpośrednio na dachu skośnym (o spadku 8,2%) budynku garażowego o konstrukcji z płyt korytkowych 10 cm + warstwy izolacji termicznej i wylewki betonowej, pokrytych 2x papą termozgrzewalną. Montaż ogniw będzie realizowany na dedykowanej stalowej konstrukcji montażowej na dach skośny (równolegle do połaci dachu), powiązanej z konstrukcją dachu zespołu garażowego za pomocą kotew;
  • Odbiór i uruchomienie instalacji;

Powyższe zadanie pozwoli ograniczyć ilość zakupowanej energii elektrycznej produkowanej w oparciu o tradycyjne nośniki energii, a tym samym ograniczy wysokość rachunków płaconych przez mieszkańców budynku przy ul. Poniatowskiego 20a z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby części wspólnych tj. min. działania wentylacji mechanicznej, przygotowania ciepłej wody użytkowej jak i oświetlenia klatek schodowych, piwnic oraz strychu.

Wykorzystanie OZE w postaci paneli fotowoltaicznych przyczyni się ponadto do zredukowania emisji, szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń.

 

 

Zamknij
x