search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Informacja o uprawnieniu do zgłoszenia dodatkowych limitów na zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na rok 2023

TBS Sp. z o.o w Krasnymstawie, przypomina Właścicielom i Najemcom lokali mieszkalnych zarządzanych przez Spółkę, że w związku z wejściem w życie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. z dnia  18 października 2022 r., cena energii elektrycznej w taryfie G11 będzie zamrożona na poziomie ceny z roku 2022 – tylko do wysokości poniższych limitów:

1) do 2 000 KWh rocznie – (limit podstawowy) dla wszystkich gospodarstw domowych,nie wymagane są żadne oświadczenia;

2) do 2 600 KWh rocznie – dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;

3) do 3 000 KWh rocznie – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników;

Ważne!

Gospodarstwa domowe, które są uprawnione do korzystania ze zwiększonych limitów (pkt. 2 i 3), muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r. do swojego dostawcy energii elektrycznej (wzory oświadczeń dostępne są u dostawców energii).

Uwaga!

W przypadku przekroczenia powyższych limitów cena maksymalna za obrót energią elektryczną dla gospodarstw domowych pozostaje zamrożona na poziomie 693 zł/MWh, do 31 grudnia 2023 r.

Oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej:

Oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej (1)

Zamknij
x