search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Informacja o uprawnieniu do złożenia oświadczenia w celu zagwarantowania ceny maksymalnej za obrót energią elektryczną dla najemców lokali usługowych w roku 2023

TBS Sp. z o.o w Krasnymstawie  przypomina Najemcom lokali usługowych/użytkowych w zasobach Spółki, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą jak i inne podmioty wskazane w w/w ustawie w tym min. organizacje pozarządowe, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, są uprawnione do ubiegania się o zagwarantowanie ceny maksymalnej za obrót energią elektryczną w kwocie 785 zł/MWh do 31 grudnia 2023 r.

W związku z powyższym informujemy o konieczności złożenia do 30 listopada 2022 r. stosownego oświadczenia do swojego dostawcy energii elektrycznej.

Wzór oświadczenia w załączeniu:

Oswiadczenie-skladane-przez-Odbiorcow-uprawnionych.

 

Zamknij
x