search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na preferencyjny zakup węgla kamiennego

TBS Krasnystaw informuje mieszkańców zainteresowanych zakupem preferencyjnym węgla kamiennego o konieczności złożenia stosownego wniosku (wzór wniosku w załączniku do informacji).

Do zakupu węgla uprawnieni są Najemcy lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez TBS, wykorzystujący do ogrzewania paliwo stałe   tj.:  Piłsudskiego 66, Matysiaka 13,   Przemysłowa 11, Plac 3 Maja 22a, Plac 3 Maja 22b, Kościelna 8, Kościelna 8a.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać: osobiście   w Urzędzie Miasta Krasnystaw lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź za pomocą Platformy ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym.

Warunki zakupu preferencyjnego :

  1. Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech;
  2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
  3. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;
  4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

 

Załącznik – wniosek

 

Zamknij
x