search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Informacja o złożeniu oświadczeń odbiorcy ciepła

Informacja o złożeniu oświadczeń odbiorcy ciepła.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Krasnymstawie działając jako zarządca budynków informuje, że w związku z wejściem   w życie ustawy „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”  z dnia 15 września 2022 r. – do dnia 11.10.2022 r. złożone zostały  sprzedawcy ciepła systemowego – oświadczenia odbiorców ciepła (zgodnie z art.4 ust.1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy) uprawniające do jego zakupu  z rekompensatą.  Uprawnienie to nastąpi od 01.10.2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r., gdy średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą zgodnie  z w/w ustawą przekroczy wartości:

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym;
2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła;

Zamknij
x