search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Informacja o zmianie zaliczek na ciepło dla potrzeb CO i CWU budynków ogrzewanych gazem ziemnym

Krasnystaw 03.01.2022 r.

Informacja TBS Krasnystaw

             Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krasnymstawie informuje, iż w związku  z zapowiadanymi zmianami w obrocie paliwem gazowym w tym drastycznym wzrostem cen zakupu gazu ziemnego, podjęto działania mające na celu ochronę Najemców oraz Właścicieli lokali mieszkalnych zarządzanych przez Spółkę. Wszystkie budynki mieszkalne ogrzewane  z kotłowni gazowych zostały zgłoszone do PGNiG OD jako gospodarstwa domowe objęte taryfą zatwierdzaną przez prezesa URE (obecnie najkorzystniejszą). Przykładowo cena jednostkowa dla dotychczasowych umów biznesowych wg. której rozliczano Państwa lokale wynosiła 0,08 zł/kWh (obecnie to 0,79 zł/kWh) w wyniku przejścia na cenę dla gospodarstw domowych zgodną z taryfą W-4 cena gazu wynosiła będzie 0,204 zł/kWh.

Jednocześnie w celu zapewnienia płynnego finansowania zakupu paliwa gazowego, a także zabezpieczenia Państwa przed nadmiernym niedoborem (niedopłatą) na koniec sezonu grzewczego, dokonujemy z dniem 01.01.2022 r. zmiany zaliczek za centralne ogrzewanie i wodę ciepłą. Ustalone nowe zaliczki skorygowane zostały wyłącznie  o zapowiadany wzrost cen zakupu paliwa gazowego od dotychczasowego dostawcy tj. PGNiG OD wg. taryfy dla gospodarstw domowych.  W przypadku zmian cen jednostkowych zakupu gazu ziemnego w najbliższych miesiącach dokonamy stosownych korekt powyższych zaliczek.

Mając to na uwadze zwracamy się do Państwa z prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z energii cieplnej w lokalach mieszkalnych jak i częściach wspólnych budynków. Kilka podstawowych zasad mających wymierny wpływ na oszczędności w ogrzewaniu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Spółki www.tbskrasnystaw.pl oraz tablicach ogłoszeniowych klatek schodowych.

Informujemy o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy tj. świadczenie socjalne na rzecz wsparcia w pokryciu części kosztów energii, szczegóły na stronach internetowych Miasta Krasnystaw, MOPS Krasnystaw oraz TBS Krasnystaw.

                                                                                    

 

 

Zamknij
x