search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Informacja – zmiany w dodatkach mieszkaniowych

 

Uwaga! Dnia 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 

Z dniem 01.07.2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2019.2133 ze zm,.), wprowadzona ustawą z dnia  10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11).

Najistotniejszymi zmianami, z którymi spotkają się wnioskodawcy to:

  • definicja dochodu, który będzie ustalany na zasadach podanych w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)
  • kryterium dochodowe odnosić się będzie do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego a nie jak dotychczas  do najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku
  • dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał osobom, które nie przekraczają określonego w przepisach kryterium dochodowego, osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu oraz posiadającym mieszkanie  o konkretnym metrażu
  • obowiązywać będą nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji  o dochodach
Zamknij
x