search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na  stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Krasnymstawie

Szczegółowe informacje:

https://www.tbskrasnystaw.pl/bip/index.php/ogloszenia/nabor-pracownikow/323-ogloszenie-postepowanie-kwalifikacyjne-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-towarzystwa-budownictwa-spolecznego-spolka-z-o-o-w-krasnymstawie-2

Zamknij
x