search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się od pewnego czasu informacjami na temat nowej inwestycji TBS w Krasnymstawie realizowanej na terenie kwartału ulic Mostowa – Zamkowa – Czysta – Kościuszki, koncentrującymi się na historycznych konotacjach związanych z tą częścią miasta, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, jako właściciel terenu i inwestor nowego projektu inwestycyjnego informuje, że cały przedmiotowy obszar wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego – decyzja nr A/628 z dn.18.08.1972 r. i w związku z tym wszelkie działania inwestycyjne poddane są zgodnie z prawem nadzorowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Lublinie.

Towarzystwo od początku realizacji powyższego projektu ściśle współpracuje z konserwatorem zabytków i archeologami oraz zwraca dużą uwagę na sprawy historyczne związane z tym obszarem.

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków już na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zostały przeprowadzone przedinwestycyjne badania archeologiczne. Badania wykonano w lipcu i sierpniu 2013 roku zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków, przez uprawnionych archeologów. W trakcie ich realizacji odkryto wszystkie dostępne pomieszczenia aby archeolodzy mogli dokonać maksymalnie dużego zakresu prac. O fakcie prowadzenia badań i dokonania odkrywki zostali powiadomieni między innymi: Wojewódzki Konserwator Zabytków, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Miasta Krasnystaw, środowiska lokalne. Plac badań był przez nich wizytowany.

Całość dokumentacji archeologicznej powstała w wyniku badań została opracowana, zatwierdzona i złożona w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Chełmie, Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie oraz TBS, a znalezione przedmioty zdeponowane w muzeum. Materiały powyższe są dostępne do zapoznania się dla każdego zainteresowanego.

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace budowlane będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i przy udziale archeologów, którzy będą pracować na bieżąco w trakcie wykonywania robót ziemnych. Zapewni to możliwość odnalezienia, zabezpieczenia i opisania wszystkich zabytków ruchomych znajdujących się na powyższym terenie.

Zamknij
x