search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Nowy Regulamin rozliczania kosztów wytworzenia ciepła, podgrzania wody i podgrzania powietrza wentylacyjnego w zasobach TBS

Z dniem 20.12.2022 r. zatwierdza się i wprowadza „Regulamin rozliczenia kosztów wytworzenia ciepła, podgrzania wody i podgrzania powietrza wentylacyjnego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Krasnymstawie”, w następującym brzmieniu:

Nowy regulamin rozliczania ciepła

Zamknij
x