search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Uroczystość przekazania do użytkowania budynków przy Placu Żołnierzy Wyklętych 1 w Krasnymstawie

 

 

Dnia 17.12.2021 r. dokonano uroczystego oddania do użytku inwestycji  zrealizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krasnymstawie pn: „ODBUDOWA HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO  W REJONIE ULIC MOSTOWEJ ,CZYSTEJ, ZAMKOWEJ I KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628, na działkach nr ewid. 885,886/2,887/2.888”.

W ramach inwestycji wybudowano 5 zróżnicowanych architektonicznie kamienic, nawiązujących stylem i wyglądem do istniejącej zabudowy Krasnostawskiego Rynku w tym odtworzono wyglądem dawną tzw. „kamienicę Jaślikowskich”. Powstałe obiekty idealnie wkomponowały się w zabudowę Krasnostawskiej Starówki oraz wypełniły brakującą jej przestrzeń w obrębie kwartału ulic Mostowej, Zamkowej, Czystej i Kościuszki.

Łącznie powstało 25 nowych lokali mieszkalnych wykończonych w standardzie deweloperskim, 8 lokali usługowych, garaż podziemny na 30 stanowisk oraz miejsce upamiętniające Ofiary terroru komunistycznego.

Podczas uroczystości dokonano min. uroczystego przecięcia wstęgi, poświęcenia obiektu oraz zwiedzono obiekt.

Składamy serdecznie podziękowania za tak liczne przybycie gości oraz wiele ciepłych słów wypowiedzianych w okolicznościowych przemówieniach.

Historia kamienicy Jaślikowskich

 

Zamknij
x