search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Wyjaśnienie

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w Nr 16 Nowego Tygodnia z dnia 16-22 kwietnia 2018 r. pt. „Znalezione kości pochodzą z katowni UB” Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie wyjaśnia co   następuje:

  1. Ostatnie prace ziemne i wywóz ziemi z terenu budowy przy ul. Mostowej-Zamkowej odbyły się w listopadzie 2017 r. więc kilka miesięcy temu, dlatego stwierdzenie, że „ziemia w której zalegały szczątki jest świeża, ktoś przywiózł ją tu całkiem niedawno” jednoznacznie wyklucza iż pochodzi z w/w placu budowy.

Jednocześnie informujemy, że niwelacja tego terenu odbyła się na jesieni ubiegłego roku i po tym fakcie z placu budowy nie wywożono już tam żadnej ziemi.

  1. Od 26 marca do chwili obecnej Prokuratura ani Policja nie zwracała się do TBS, kierownictwa budowy lub archeologów o informacje oraz wyjaśnienia w opisanej przez gazetę sprawie.
  2. Wszystkie roboty ziemne prowadzone były pod nadzorem i z udziałem archeologów a w okresie od listopada 2017 roku do chwili obecnej takich działań nie prowadzi się.
  3. W okresie prowadzenia prac ziemnych na placu budowy archeolodzy prowadzili badania a na terenie składowania ziemi dokonywali dodatkowej kontroli.
  4. Przytoczone w informacji  wstępne wyniki ekspertyzy mówiące o tym, że „szczątki co najmniej 4 osób, dwóch dorosłych mężczyzn i dwoje małych dzieci (…) przeleżały w ziemi około 50 lat (…)” wskazują, że są to o wiele młodsze szczątki niż z czasu istnienia w tym miejscu siedziby UB.
  5. Ponadto należy stwierdzić, że teren na którym znaleziono opisane szczątki jest ogólnodostępny i dlatego źródło ich pochodzenia jest nieznane, a z wcześniej złożonych wyjaśnień wynika, że na pewno nie pochodzą z placu budowy przy ul. Mostowej.
Zamknij
x