search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu „Montaż systemu fotowoltaicznego i dodatkowego wyposażenia technicznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Poniatowskiego 20a w Krasnymstawie”

Załączniki :

2…Zał. 1-4 Zapytanie ofertowe z załącznikami

3…Zał. 5 Dokumentacja techniczna i p.poż Poniatowskiego 20a Krasnystaw

4…Zał. 6 Wzór umowy Poniat.20a

5…Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamknij
x